hits

Har MDG satt ny Norgesrekord i arroganse?

kommentarer

Oslo-byråd Lan Berg (29) har på rekordtid utviklet seg til å bli en stilstudie i hovenhet og tro på egen storhet. Det har bystyrerepresentant Herman Kopp (80) fått erfare til gangs.

HER KAN DU LESE BLOGG TO OM SAMME TEMA: http://jarleaabo.blogg.no/1463429723_mdg_hadde_snudd_likev.html

For å kunne henge med i miljøpartiets utrolige nonsjalante svinger må vi ta et lite tilbakeblikk: Som kjent ønsker Oslos nye byråd "å skape en grønnere og mer rettferdig by", ifølge eget utsagn. For MDG handler dette om å erklære krig mot privatbilen som er Norges viktigste fremkomstmiddel, og i krigen er det ikke grenser på vilje til å iverksette tiltak.

MDG har allerede gjort seg til vår forlystelse ved å lage bussfiler som skaper 1,5 timer bussforsinkelser og bruke skattepenger på å spesialmåke 1,5 cm snø for en håndfull syklister.

12 parkeringsplasser
Det nye og som irritere Herman Kopp noe så grenseløst er et nytt parkeringsregime Berg har innført rett utenfor kontordøra på rådhuset. Torget bak rådhuset, Fritjof Nansens plass, har blitt brukt av bilister som enten skal på kino, møter eller gjøre et byærend siden 60-tallet. Joda, dette skal det snart bli slutt på en gang for alle, fordi Lan Berg har beordret sin egen etat å utrede en bilfri Fritjof Nansens plass. Men, mens hun venter på sin egen utreding så fattet hun et vedtak i oktober i fjor, (eller var det det forrige byrådet timer før MDG tok over, slike det hevdes på Twitter? Uansett, det spiller ingen rolle siden Berg forsvarer dette til beinet) mens motorsykkelsesongen for lengst var over at 12 bilparkeringsplasser nå skulle reserveres tohjulinger.
(Ser du nøye etter så finnes det et skilt helt i høyre bildekant. Det eneste skiltet som forteller at her er det forbudt for biler).

Mini-skilt
Om det er av rent ondsinn eller manglende kompetanse ble de nye parkeringsbestemmelsene synliggjort med det minste trafikkskiltet MDG hadde liggende i skuffen. Dette har ifølge Kopp, som også sitter i samferdselskomiteen, ført til at godtfolk har parkert der som de har gjort i 50 år, og løpende blitt bøtelagt til forargelse og forbauselse. Skiltet er faktisk så lite og usynlig at selv ikke Kopp fikk det med seg, og dermed selv fikk en bot i tillegg til den allerede betalte parkeringsavgiften.


 

Hvorfor om vinteren?
Med tittelen "Bondefangeri på Fr. Nansens Plass?" forsøkte nylig Kopp å sette Berg til veggs i komiteen ved å stille henne noen presise spørsmål og komme med noen forslag:

1) Dropp motorsykkelparkering.
2) Eventuelt kun motorsykkelparkering når folk kjører motorsykkel
3) Sette opp bedre skilting.
4) Gi de bøtelagte bilistene amnesti og ettergi gebyret.


Å gi f
Man skulle tro at når en herremann som har levd et så veldige mye lengere liv enn en politisk grønnskolling, ville Lan Berg nærmet seg spørsmålene og forslagene med ydmykhet. Men nei da. Forblindet av sin nye makt og sitt alt over skyggende bilprosjekt valgte Berg en annen strategi.
For det første fastlår Berg i sitt svar at siden hele plassen uansett engang blir bilfri, "tar jeg ikke sikte på å tilbakeføre de aktuelle plassene til bilistene, uansett årstid. Når det gjelder spørsmål om oppmerking, viser jeg til at alle trafikanter plikter å gjøre seg kjent med skiltregulering på stedet", svarer Berg og kategorisk avviser noe behov for bedre merking.

Millioner
Et femte spørsmål fra Kopp som ber Berg om å redegjøre for hvor store inntekter hun skraper inn i kommunekassa ved å lure bilistene i fella, besvarer Berg med stolthet:
"Til spørsmål 5 har Bymiljøetaten redegjort for at de i perioden medio oktober 2015 og frem til 08.03.2016 har ilagt gebyrer à kr 500 grunnet feilparkering på de aktuelle plassene. Dette tilsvarer en inntekt for etaten på kr 1 405 000."
Heldigvis
Selv om man skulle tro at Herman Kopp i en alder av de skjønne 80 hadde akseptert byrådens svar, så tar vi grundig feil. Kopp er heldigvis født i Bergen og bergensere lar seg ikke ydmyke av en 29 år gammel kvinne, som for en bergenser åpenbart har feil dialekt.  Må seieren følge Kopps faner.

SE ERIK BYES KOMMENTAR HER: https://www.youtube.com/watch?v=fwOtxDnThoQ&feature=youtu.be

Her svarer MDG på bloggen: http://www.nettavisen.no/na24/mdg-slar-tilbake-etter-kritikk-fra-jarle-aab/3423224639.html

HER SVARER NETTAVISENS GUNNAR STAVRUM PÅ KRITIKKEN FRA MDG: http://stavrum.blogg.no/1463426504_hvem_er_landets_mest_.html

LES BLOGG TO HER: http://jarleaabo.blogg.no/1463429723_mdg_hadde_snudd_likev.html
 UPDATE 22. juni 2016: