hits

mars 2016

Nå blir Raymond kongen av rådhusgarasjen - også!

Byrådslederen tar makten over 19 garasjeplasser i kjelleren på rådhuset i Oslo. Det er nemlig Raymond som nå vil bestemme hvem som skal få parkere gratis. At han tar seg tid til slikt midt i en flyktningekrise og økt arbeidsledighet er kanskje en pussighet?

Siden 1986 er det rådhusforvalteren som har bestemt hvem som skal få adgang til de 32 eksklusive gratis-rådhusparkeringsplassen i hjertet av Oslo. En ordning som har fungert utmerket, skal man tro fraværet av offentlig kritikk. Dette mener nå "statsministeren av Oslo" er nærmest en utåelig praksis. Han har derfor i sitt lønnkammer, sammen med SV og de grønne kommunistene, utarbeidet en ny plan. Den ser slik ut:

1) Oslo kommunes forretningsutvalget tar over 13 parkeringsplasser for å ivareta bystyrets behov. 
2) 19 parkeringsplasser overlates til Raymond Johansen å bestemme bruken av.
3) Den operative løpende drift inkludert sikkerhetstiltak i garasjen forutsettes å ligge innenfor Rådhusets forvaltningstjenestes ordinære driftsfullmakter.

Hvorfor?
I forslag til vedtak i bystyret er det snevert med begrunnelser for hvorfor Arbeiderpartiets tidligere partisekretær er så kåt på å bli parkeringssjef på Rådhuset, men det nevnes at dette skyldes at flere parkeringsplasser står ubrukt. Det rettes med andre ord en slags flengende kritikk mot rådhusforvaltningens manglende evne til å utøve adekvat forvalting av 32 parkeringsplasser.

Gjør stortingspresidenten det samme?
For Oslos innbygger betyr det selvfølgelig ingenting i hverdagslivet om det er Raymond, Gunnar eller Curt Johnny som er sjef for parkeringshuset på rådhuset, men kanskje noen undrer seg om den samme praksis gjelder for andre rådhus, Storting, Regjering og for Forsvarets overkommando. Kan det være mulig at selveste stortingspresident, statsminister, ordførere og landets forsvarssjef bestemmer hvem av de ansatte som skal få parkere i kjelleren?

PS: Onde tunger nært Oslo Rådhus skal ha det til at Raymond Johansens gode venn og kommunens nye innleide flyktningesjef Trygve Nordby er lei av å måtte ut av av rådhuskontoret hver annen time for å flytte bil for å unngå parkeringsbot.. 
Les mer om Nordby her: http://www.nrk.no/ostlandssendingen/ga-bort-sjefsjobb-uten-soknadsrunde-1.12801264
Rådhusforvalteren i farta i 2012.

Ett døgn etter at denne bloggen ble publisert så rapper VG saken og roter med tallene :-)
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/vil-ha-bilfritt-oslo-og-halvparten-av-raadhusets-p-plasser/a/23636991/